Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh cũng như học sinh sau mùa dịch, H123 đem tới các chính sách miễn giảm học phí như sau: