Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh cũng như học sinh sau mùa dịch, H123 đem tới các chính sách miễn giảm học phí như sau: 

 
 
 
"HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM"
LIÊN HỆ: 19008923