H123.live

Nghỉ dài không sợ mất bài

clip số 2

H123.live là gì ?

H123.Home là chương trình học tập trực tuyến có sự tương tác giữa giáo viên và học viên do hệ thống H123 English Afterschool Center triển khai cho toàn bộ học sinh tại 8 trung tâm đang hoạt động tại Tỉnh Bình Dương nói riêng và học sinh cả nước nói chung

Để tham gia phòng học này bạn chỉ cần có

250

GIÁO VIÊN

3000

HỌC SINH

 I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

 I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

 I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

 I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Camp Highlights

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

 
"HỌC BẰNG CẢ TRÁI TIM"
LIÊN HỆ: 19008923